Túi Zipper Có In

Chất liệu : PE/HDPE

In màu logo, chữ…quảng bá thương hiệu

Kích thước theo yêu cầu