Túi Zipper Chỉ Trắng

Kích thước túi zipper viền trắng:

#0 KT 4*5*0.004 cm
#1 KT 4*6*0.004 cm
#2 KT 5*7*0.004 cm
#3 KT 6*8.5*0.004 cm
#4 KT 7*10*0.004 cm
#5 KT 8.5*12*0.004 cm
#6 KT 10*14*0.004 cm
#7 KT 12*17*0.004 cm
#8 KT 14*20*0.004 cm
#9 KT 17*24*0.004 cm
#10 KT 20*28*0.004 cm
#11 KT 24*34*0.004 cm
#12 KT 28*40*0.004 cm
#13 KT 34*45*0.004 cm